Kvapka krvi spojila desiatky priateľov riek

Pridané dňa: 10.26.2023

Starajú sa o rieky a ochraňujú život v nich, a to všetko pre zdravie nás všetkých. Viac ako 30 vodohospodárov, vedcov a ochrancov prírody zo 7 organizácií sa spojilo v snahe poukázať na to, že na každom živote záleží.  

  • Vo štvrtok 19. 10. 2023 sa uskutočnilo veľké darovanie krvi zorganizované štátnymi a mimovládnymi združeniami, ktoré sa spoločne starajú o naše toky. 

Iba spolu dokážeme veľké veci! Súčinnosť medzi štátnymi a neziskovými organizáciami dokáže priniesť pozitívne výsledky. Dôkazom je nedávno spustený projekt LIFE Living Rivers, ktorého partneri už aktívne pracujú na zlepšení stavu slovenských riek a vôd. Tentoraz sa pustili do trošku inej, no nie menej dôležitej spolupráce – usporiadali spoločné darovanie krvi. 

“Podobne ako rieky sú žilami a tepnami krajiny a sú nevyhnutné pre život na zemi, tak je aj krv základom pre fungovanie ľudského organizmu. Preto vždy vítame iniciatívu našich zamestnancov zapájať sa do akejkoľvek formy pomoci druhým. Darovať krv môžeme iba raz za čas, ale rieky pre nás všetkých chránime každý deň,” uviedla Miroslava Plassmann, riaditeľka slovenskej WWF (Svetový fond na ochranu prírody). 

Myšlienka spoločne darovať krv sa medzi ochranármi a ich spolupracovníkmi rýchlo ujala a na hromadný odber

sa prihlásili desiatky ľudí zo štátneho aj mimovládneho sektora. Spomedzi partnerov projektu LIFE Living Rivers sa zapojili organizácie ako Ministerstvo životného prostredia SR, Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ), Slovenský vodohospodársky podnik š. p., Vodohospodárska výstavba, š. p., Jihočeská Univerzita či WWF Slovensko.

Do vyšetrovacích priestorov nakoniec prišlo až 33 darcov, pričom premiéru malo 13 z nich. Výjazdová jednotka Národnej transfúznej stanice odobrala krv 20 ľuďom.